MY MENU

Torque Limiter

รายละเอียดของสินค้า
TORQUE LIMITER เป็นตัวช่วยรับแรง ป้องกันมอเตอร์ในกรณีที่รับน้ำหนักงานมากจนเกินขีดความสามารถของมอเตอร์ ตัวทอล์คจะรับน้ำหนักและปล่อยให้มอเตอร์หมุนฟรี   ช่วยให้ไม่เกิดความเสียหายกับมอเตอร์และชิ้นงาน

หลักการทำงาน
เมื่อมอเตอร์ ทำงานแบบ LOAD ปกติ TORQUE LIMITER จะหมุนตามมอเตอร์ โดยที่เฟืองจะหมุนไปพร้อม ๆ กัน แต่เมื่อเกิด OVER LOAD ที่ชิ้นงานเฟืองจะหยุดอยู่กับที่ในขณะที่มอเตอร์ และ TORQUE LIMITER ยังหมุนได้ตามปกติ

แบรนด์ที่มีจำหน่าย