MY MENU

มูเล่ย์ปรับรอบ | Belt Transmissions Variable Speed

มูเล่ย์ปรับรอบ Belt Transmissions Variable Speed
 • ISO 9002 STANDARD
 • VARIABLE SPEED RATIO 1:4
 • APH SERIES 0.25HP - 7.5HP MOTORS

รายละเอียดของสินค้า
ชุดมู่เลย์ปรับรอบ APH "PE-EI"
 ส่วนประกอบของชุด APH "PE-EI"
1. มู่เลย์ตัวปรับ ( ตัวขับ ) ( AH )
2. มู่เลย์ตัวตาม ( PH )
3. สายพาน ( BELT )

มู่เลย์ตัวปรับ (ตัวขับ) เป็นตัวที่ใช้ในการปรับรอบของตัวมอเตอร์ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราส่วนคือ คูณ2 และหาร2 โดยอาศัยหลักการปรับความแข็งของสปริงให้มู่เลย์ตึงหรือหย่อนลงซึ่งจะส่งผลให้ความเร็วของมอเตอร์เพิ่มขึ้นหรือลดลง
มู่เลย์ตัวตาม มีหน้าที่เป็นตัวรอบรับสายพานของชุดมู่เลย์ตัวขับเพื่อประกอบเข้ากับชิ้นงาน (ชิ้นงานหมายถึงโหลด เช่น เกียร์ทด,หัวเกียร์หรือชิ้นงานอื่นๆ)
สายพาน สายพานที่ใช้สำหรับชุดมู่เลย์ปรับรอบเป็นสายพานตีนตะขาบ ซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนกับสายพานขับที่ใช้กับมู่เลย์ปกติทั่วๆ ไป
 
วิธีการเลือกใช้งานของชุดมู่เลย์ปรับรอบ APH "PE-EI”
ชุดมู่เลย์ปรับรอบAPHสามารถเลือกใช้งาน โดยดูจากขนาดของตัวต้นกำลัง(มอเตอร์)โดยพิจารณาจากกำลังของมอเตอร์(แรงม้า)เป็นเกณฑ์ในการเลือกรุ่นของAPHเช่น มอเตอร์ขนาด 1 HP ใช้ชุดมู่เลย์รุ่น APH – 1 ซึ่งประกอบไปด้วย AH – 140 , PH – 155 , สายพานเบอร์ 1422 V.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here