MY MENU

มอเตอร์เกียร์ | Helical Gear Motor

HELICAL GEAR REDUCER LIMING (LM)
เป็นมอเตอร์เกียร์แบบเฟืองเฉียงหรือเรียกว่าเกียร์ตรง เหมาะกับการใช้สำหรับงานที่Loadหนักหรือการใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน

ทำหน้าที่ลดรอบมอเตอร์และเพิ่มแรงบิดให้เหมาะสมกับงาน มี 4 แบบ ดังนี้

1. HORIZONTAL TYPE REDUCER ( MODEL : LMH )
หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์แบบขาตั้ง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการขับในแนวราบ โดยยึดจากฐานของเกียร์
• มีขนาดตั้งแต่ 1/4HP - 75HP
• มีขนาดอัตราทดตั้งแต่ 1:5 – 1:60
• ระบบไฟ 220/380V. 3PHASE ใช้กับมอเตอร์ 4P , 6P เท่านั้น
 
 
 
2. VERTICAL REDUCER (MODEL : LMV)
หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์แบบหน้าแปลน เหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวดิ่งหรืองานที่ต้องการยึดน็อตบริเวณหน้าแปลน
• มีขนาดตั้งแต่ 1/4HP - 75HP
• มีขนาดอัตราทดตั้งแต่ 1:5 – 1:60
• ระบบไฟ 220/380V. 3PHASE ใช้กับมอเตอร์ 4P , 6P เท่านั้น

3. HORIZONTAL REDUCER DOUBLE SHAFT
หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์ 2 เพลาออก มีลักษณะเป็นหัวเกียร์สองเพลา ใช้ประกอบกับมอเตอร์แบบขาตั้งโดยผ่านยอยหรือสายพาน เฟืองโซ่ต่าง ๆ ฯลฯ มี 2 แบบ คือแบบขาตั้งและแบบหน้าแปลน เลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม
• มีขนาดตั้งแต่ 1/4HP - 75HP
• มีขนาดอัตราทดตั้งแต่ 1:5 – 1:60
• ระบบไฟ 220/380V. 3PHASE ใช้กับมอเตอร์ 4P , 6P เท่านั้น
 
4. HORIZONTAL TYPE REDUCER RATIO OVER 1 : 200
 
คือมอเตอร์เกียร์แบบขาตั้งที่มีอัตราทดตั้งแต่ 1 : 200 ขึ้นไป เหมาะกับงานที่ต้องการรอบต่ำรใช้งานที่เหมาะสม
• มีขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 15HP
• มีขนาดอัตราทดตั้งแต่ 1:210 – 1:6000
• ระบบไฟ 220/380V. 3PHASE ใช้กับมอเตอร์ 4P , 6P เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here