MY MENU

มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก | Compact Gear Motor


มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก Compact Gear Motor LIMING (LM)

 • INDUCTION MOTOR 6W - 90W , 1-3 PHASE
 • REVERSIBLE MOTOR 6W - 60W , 1 PHASE
 • BRAKEMOTOR 25W - 90W , 1-3 PHASE
 • VARIABLE SPEED MOTOR 6W - 90W , 1 PHASE
 • REDUCTION RATIO 1:3 - 1:200


ส่วนประกอบและลักษณะของมอเตอร์เกียร์

1.มอเตอร์

หลักการทำงานของมอเตอร์
 - เป็นการนำพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยอาศัยการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวดStator เพื่อผลักดันให้ตัวRotorเคลื่อนที่
 - มอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำหรือเรียกว่า Induction Motor นั่นเอง
 
รูปแบบของมอเตอร์
จะเป็นลักษณะหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส ทั้งนี้ การดีไซน์ของตัวมอเตอร์สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรงกับชิ้นงาน หรือประกอบเข้ากับหัวเกียร์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเป็นหลัก แต่รูปแบบที่นิยมใช้มักจะใช้ควบคู่กับหัวเกียร์

2. หัวเกียร์

หลักการทำงานของหัวเกียร์
หน้าที่หลักของหัวเกียร์ มีหน้าที่ลดรอบของมอเตอร์ให้ลดลงตามความต้องการของลูกค้า และมีอัตราทดในการเลือกใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อัตราทด 1 : 3 - 1 : 2000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here

Induction、reversible motor

Gear head

Speed variable motor

Electromagnetic Brake Motor

Speed controller