MY MENU

FAQ

คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์เกียร์คืออะไร? ใช้สำหรับทำอะไร?
มอเตอร์เกียร์ (Gear Motor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยอาศัยหลักการทำงานจากมอเตอร์ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนที่ และมีฟันเฟืองหรือเกียร์ทำหน้าที่ลดรอบความเร็วหรือทดรอบ และเพิ่มแรงบิดเพื่อให้สามารถขับงานได้ตามที่ต้องการ ปัจจุบันมอเตอร์เกียร์มีขนาดและรูปแบบที่หลากหลาย นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิ งานสายพานลำเลียง งานผสมวัตถุดิบ งานรอกเครน งานยก งานกวน งานปั่น ตีน้ำ เป็นต้น

มอเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร? ใช้สำหรับทำอะไร?
มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสในขดลวด ส่งผลให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสองชนิดและกลายเป็นพลังงานที่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานในครัวเรือนไปจนถึงเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็นมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) และมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ตามลักษณะการใช้งานกระเเสไฟฟ้า และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ เช่น เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Inverter) และเกียร์ทดรอบ ฯลฯ ได้อีกด้วย

เกียร์ทดรอบหรือวอร์มเกียร์คืออะไร? ใช้สำหรับทำอะไร?
เกียร์ทดรอบ (Gear Reducer) หรือ วอร์มเกียร์ (Worm Gear) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ลดรอบการทำงานของมอเตอร์ให้ช้าลงและช่วยเพิ่มแรงบิด (Torque) ให้มากขึ้นผ่านชุดเฟืองและตัวหนอน นิยมใช้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดยมีการนำไปดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่งานสายพานลำเลียง เครื่องถังผสม เครื่องขับเครนยกรอก งานประตูระบายน้ำ งานเครื่องจักรทางการเกษตร เป็นต้น

มอเตอร์เบรกคืออะไร? ใช้สำหรับทำอะไร?
มอเตอร์เบรก (Brake Motor) เป็นมอเตอร์ที่มีการติดตั้งชุดเบรกในตัวเพื่อจุดประสงค์ให้สามารถหยุดการทำงานของมอเตอร์เครื่องจักรแบบทันทีโดยไม่มีการคลาดเคลื่อน (Slip) ชุดเบรกมีทั้งระบบไฟแบบกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) สามารถใช้งานได้หลายประเภท เช่น งานลำเลียง งานตัดชิ้นงาน งานขึ้นรูปวัสดุ และงานต่าง ๆ ในโรงงานอาหาร โรงงานยา เป็นต้น แต่ไม่นิยมใช้กับงานที่ต้องมีการหยุดบ่อย ๆ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคกระแสไฟฟ้า

เกียร์ทดรอบแบรนด์ LIMING (LM) กับ FKT ต่างกันอย่างไร ?
แบรนด์ LM เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม สามารถรับโหลดงานหนักได้ดี ดังนั้นหากลูกค้ามีการใช้โหลดงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จะแนะนำเป็นแบรนด์ LM เนื่องจากผลิตจากวัสดุเกรด A ทุกชิ้นส่วนพร้อมเฟืองทองเหลืองที่แข็งแรงและมีความหนามากกว่าแบรนด์อื่น
  
แต่ถ้าใช้งานที่โหลดไม่หนักมาก ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง/วัน ก็สามารถเลือกใช้เป็นแบรนด์ FKT ที่เป็นเกรดมาตรฐานได้ และราคาก็จะย่อมเยากว่า
 


วิธีดูแลรักษามอเตอร์เกียร์
•>ติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ควรติดตั้งให้ได้ระนาบและยึดฐานให้แน่น
•>หลีกเลี่ยงการขับโหลดเกินพิกัด (Overload) กว่าที่ระบุโดยผู้ผลิต
•>หมั่นสังเกตและตรวจหาความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การหมุนของเพลา ระดับเสียง ความร้อน การวัดค่ากระแสไฟ (แอมป์) ฯลฯ หากพบความผิดปกติใด ๆ ควรหยุดใช้และส่งตรวจเช็คทันที
•> สำหรับมอเตอร์เกียร์รุ่นหล่อลื่นด้วยน้ำมัน มีข้อแนะนำดังนี้
      • ก่อนการใช้งาน เติมน้ำมันเกียร์เบอร์ 150 ขึ้นไป ในปริมาณ 3/4 ของเกียร์ สังเกตปริมาณน้ำมันให้อยู่ในระดับครึ่งตาแมว
      • ถอดสลักน้ำมันออกในขณะใช้งานเพื่อช่วยระบายความร้อนในห้องเกียร์
      • หมั่นตรวจสอบปริมาณน้ำมันเกียร์อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ควรให้ลดต่ำกว่าระดับครึ่งตาแมว และไม่ล้นจนเกินไป
      • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเมื่อใช้งานครบ 100 ชม. แรก และทุก ๆ 2,500 ชม.

 
มีรับประกันสินค้ากี่ปี ?
ทางบริษัทมีการรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี และ สินค้ากลุ่มเกียร์เซอร์โวจะมีการรับประกันคุณภาพสินค้าถึง 3 ปี
*ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


 

มอเตอร์เกียร์ DC ต่างกับ มอเตอร์เกียร์ AC อย่างไร

1. กระแสไฟ
- มอเตอร์เกียร์ AC | กระแสไฟฟ้าสลับ
- มอเตอร์เกียร์ DC | กระแสไฟฟ้าตรง
 
2. แหล่งพลังงาน
- มอเตอร์เกียร์ AC | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและสายไฟ
- มอเตอร์เกียร์ DC | แบตเตอรี่หรือเซลล์
 
3.ลักษณะการสร้างแรงดันไฟฟ้า
- มอเตอร์เกียร์ AC | สลับเปลี่ยนทิศทางต่อเนื่อง
- มอเตอร์เกียร์ DC | กระตุ้นการไหลเวียนอิเล็กตรอนให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 
4. การใช้งาน
- มอเตอร์เกียร์ AC | งานทั่วไปในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
- มอเตอร์เกียร์ DC | งานที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและมีความเสถียร อาทิ การใช้งานด้านความเร็ว ด้านแรงบิด ฯลฯ
 
5. ข้อดี
- มอเตอร์เกียร์ AC
1. โครงสร้างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
2. แข็งแรง ทนทาน
3. แทบไม่ต้องบำรุงรักษา
4. ใช้กับบริเวณที่มีวัตถุไวไฟหรือสารเคมีได้

- มอเตอร์เกียร์ DC
1. เหมาะกับงานที่ต้องควบคุมความเร็วหรือแรงบิด
2. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
3. ปรับความเร็วได้ในช่วงกว้าง

 

จัดส่งสินค้าที่ต่างจังหวัดไหม ?
สามารถจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งได้ทั่วประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
และ กรณีสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 25 kg ทางบริษัทสามารถส่งเป็น Kerry ได้โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง
 
 

ใช้เวลากี่วันในการจัดส่ง ?
 - กรณี
สินค้าพร้อมส่ง จะใช้เวลา 1-2 วันทำการ หลังยืนยันสั่งซื้อ
 - ต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน แล้วแต่พื้นที่ที่จัดส่ง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีสเปคพิเศษ จะต้องตรวจสอบสินค้าไม่ให้มีข้อผิดพลาด ระยะเวลาในการจัดส่งจึงขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

 

ซื้อสินค้าผิดรุ่นเปลี่ยนสินค้าได้ไหม ?
สามารถเปลี่ยนได้ในสินค้าบางรุ่น ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ติดตั้งเท่านั้น
แนะนำให้ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืน/เปลี่ยนสินค้า

 

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า
   - ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาได้ทาง E-mail, Line, และ Facebook หรือติดต่อฝ่ายขายได้โดยตรงที่เบอร์ 02-8696061-9
   - ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่
       SHOPEE : https://shopee.co.th/fluidmechanicsupply
       LAZADA : https://bit.ly/2Khg39Y