MY MENU

ยอย | Coupling

รายละเอียดของสินค้า
COUPLING หรือเรียกอีกอย่างว่า“ยอย” มีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน แต่มีหลักการทำงานเหมือนกันคือ ทำหน้าที่เป็นตัวยึดงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกันหรืออธิบายได้ว่าเป็นตัวเชื่อระหว่างของ 2 สิ่ง ให้ทำงานไปพร้อมกันตามตัวส่งกำลังเช่น การใช้ COUPLING ต่อระหว่าง MOTOR และ GEAR เพื่อให้ MOTOR ส่งกำลังไปยัง GEAR และนำรอบที่ออกมาจาก GEAR มาใช้งาน เป็นต้น

ชนิดของ COUPLING แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. CHAIN COUPLING (ยอยโซ่) เป็นยอยที่มีความแข็งแรง โดยการยึดเพลาทั้งสองข้างด้วยโซ่ โดยจะมีขนาดให้เลือกตามขนาดเพลาที่ต้องการประกอบ และมีฝาครอบเพื่อความสวยงาม
2. RUBBER BLOCK COUPLING (ยอยยาง)เเป็นยอยที่ยึดเพลาด้วยยาง มีขนาดให้เลือกตามขนาดเพลาที่ต้องการประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here