MY MENU

มอเตอร์เบรค | Brake Motor

มอเตอร์เบรค Brake Motor
• TEFC Low Voltage
• Three Phase 380V. 50Hz.
• IP 55 Insulation Class F  
• 0.18KW - 22KW , 0.25HP - 30HP

ลักษณะของมอเตอร์เบรค FKT มี 2 แบบ คือ
1. แบบขาตั้ง (FOOT MOUNTED)
2. แบบหน้าแปลน (FLANGE MOUNTED)
โดยมีรอบตั้งแต่ 3000 รอบ ( 2P ) 1500 รอบ ( 4P ) 1000 รอบ ( 6P )

ส่วนประกอบของมอเตอร์เบรก
1. มอเตอร์ไฟฟ้า AC 220 / 380V. 380 / 660V. 3PHASE
2. ชุดเบรคประกอบด้วย คอยส์เบรค , ผ้าเบรค , และตัวเบรค
 
ลักษณะการทำงานและการติดตั้งมอเตอร์เบรค
 - การทำงานจะทำงานเมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟ เบรคจะจับเพื่อทำการหยุด ROTOR ( เพลา ) ให้หยุดนิ่งเพื่อให้ชิ้นงานหยุดการทำงาน และเมื่อจ่ายกระแสไฟเข้ามอเตอร์เบรคจะปล่อยเพลา เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้ตามปกติ
 - การติดตั้งชุดเบรค จะติดตั้งบริเวณปลายเพลาท้ายมอเตอร์ โดยใช้ไฟจาก TERMINAL BOX ของมอเตอร์ทางด้านขาเข้า โดยระยะการเบรคขึ้นอยู่กับการตั้งสปริงให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here