MY MENU

ตัวกวนสารแบบลม | Air Pump

ลักษณะการใช้งาน
AIR PUMP เป็นสินค้าที่ใช้ลมในการกำหนดรอบและความเร็วของใบพัด ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ต้องการกวนของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการประกายไฟ

ลักษณะการติดตั้ง
การติดตั้งจะขึ้นอยู่ลักษณะงานของผู้ใช้ ที่มีความนิยมในการติดตั้งจะเป็นแนวดิ่งหรือเป็นแบบหน้แปลนที่ลักษณะการติดตั้งจะต้องทำคานพาดตรงปากถังแล้วยืด FMS AIR PUMP ไว้ตรงกลางเพื่อกวนวัตถุดิบ ความยาวของก้านผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ แต่จะมีข้อหนดไม่ยาวเกินไป เพราะจะก้านจะแกว่งได้และก็ไม่ก้านสั้นเกินไป เพราะจะทำให้การกวนไม่สม่ำเสมอกับส่วนที่อยุ่ก้นถัง ทั้งให้ดูความเหมาะสมกับขนาดถังที่นำมากวนวัตถุดิบด้วย
 
ลักษณะการประกอบการใช้งาน
1. AIR PUMP แบบ 3 สูบ สามารถแยกได้ 2 แบบ คือ
• แบบขาตั้ง เช่น รุ่น M3-L M3-H M3-T
• แบบหน้าแปลน เช่น รุ่น M3-O M3-S
2. AIR PUMP แบบ 5 สูบ สามารถแยกได้ 2 แบบ คือ
• แบบขาตั้ง เช่น รุ่น M5-L M5-H M5-T
• แบบหน้าแปลน เช่น รุ่น M5-O M5-S

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here