MY MENU

เบรคลม,ครัชลม | Air Clutch,Brake

รายละเอียดของสินค้า
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลมเป็นตัวผลักดันเพื่อสร้างแรงบิด โดย
ครัชลมคือ อุปกรณ์ตัดต่อ ถ่ายเทกำลังจากมอเตอร์ หรือ เกียร์ทดรอบ ไปสู่ชิ้นงาน
เบรคลมคือ อุปกรณ์ที่ใช้หยุดการหมุนของงาน
 
คุณสมบัติพิเศษ
สามารถลดหรือเพิ่มแรงบิดได้ด้วยการปรับแรงดันของลมที่จ่ายเข้า ข้อดีคือนอกจากใช้ตัดต่อและหยุดการหมุนของงานแล้ว ยังใช้ควบคุมการหมุนในลักษณะปรับความตึงของงานได้ด้วยจึงเหมาะกับงานที่มีแรงดึงของชิ้นงานสูง อีกทั้งยังใช้งานได้สะดวกง่ายดายโดยใช้ไฟฟ้าที่วาล์วลมปิดเปิดและตัวปรับแรงดันลมเท่านั้น แต่อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้อาจไม่เหมาะกับงานปรับความตึงที่ต้องการความละเอียดในการปรับ เช่น งานพิมพ์ลายหรือตัวหนังสือลงบนผืนผ้าหรือฟิล์ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here