MY MENU

เกียร์อินเด็กซ์ | Roller Gear Cam Index Unit

รายละเอียดของสินค้า
แตกต่างจากเกียร์ทั่วๆไป คือไม่ได้ทำการทดรอบหรือเพิ่มแรงบิด แต่เป็นเกียร์ที่มีตำแหน่งหยุดด้านเพลาออกแม่นยำ ลักษณะการทำงานคล้ายกับ STEPPING MOTOR แต่ INDEX GEAR ไม่สามารถปรับตำแหน่งหยุดให้เพิ่มหรือลดตำแหน่งได้

คุณสมบัติ
เป็นการเดินและหยุดตรงตามตำแหน่งที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ใช้สำหรับการหมุนขับเคลื่อนระบบของการประกอบงานที่มีหลายขั้นตอน เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ การประกอบงานบนสายพาน ลำเลียงบนจานหมุน ฯลฯ

แบรนด์ที่มีจำหน่าย