MY MENU

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

หัวข้อ
การอ่าน nameplate ของมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ 3 เฟส
เนื้อหา

เราทุกคนคงทราบดีว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีป้ายกำกับติดเอาไว้ จุดประสงค์หลักของป้ายคือ เพื่อบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ เช่น เรื่องของแรงดันไฟฟ้าที่มีการใช้งาน, กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ , วิธีการติดตั้งและอื่นๆ 


สำหรับตัวมอเตอร์เองซึ่งเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ก็จะมีป้ายหรือที่เรียกกันว่า nameplate (เนมเพลท) อยู่บนตัวมอเตอร์ด้วยเหมือนกัน ลองมาดูกันว่า nameplate ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส จะมีรายละเอียดอะไรให้อ่านกันบ้าง
    

สิ่งที่แสดงบนป้าย nameplate หลักๆ มีดังนี้


  • ชื่อรุ่นกับชื่อแบรนด์ของมอเตอร์นั้นๆ เป็นการบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นอะไร แบรนด์ไหนตรงกับที่ซื้อมาหรือไม่ 
  • ระดับแรงดันไฟฟ้าด้วยค่า Volt (V) โดยจะแบ่งตามวิธีการต่อไฟเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า 
  • กำลังกระแสไฟฟ้าด้วยค่า Amp (A) 
  • กำลังงานที่ใช้เป็น KW หรือ แรงม้า (HP) 
  • ความเร็วรอบ r/min หรือ RPM 
  • ข้อมูลอื่นๆของมอเตอร์ เช่น น้ำหนักหน่วยเป็น kg , ประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์ เช่น IE2, มาตรฐานเรื่องของการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP), Insulation Class และอื่นๆ
     

และเหตุผลที่ต้องการให้ได้รู้จักกับป้าย nameplate ของมอเตอร์ไฟฟ้า นั่นเพราะก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งเราต้องตรวจดูว่า กระแสไฟฟ้า, กำลังไฟ, แรงดันไฟฟ้าและอื่นๆ ว่าเหมาะสมกับการใช้งานของมอเตอร์หรือไม่ เนื่องจากเรื่องไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หากพลาดขึ้นมาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ การอ่านข้อมูลเหล่านี้จึงช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นได้ด้วยนั่นเอง

คัดลอก URL

เลือก URL ทั้งหมดด้านล่างเพื่อคัดลอก

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์