MY MENU

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

หัวข้อ
ชวนทำความรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง
เนื้อหา

มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง

ถือเป็นต้นกำลังที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

จุดเด่นหลักๆของมอเตอร์ชนิดนี้คือสามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปจนสูงสุดโดยมักใช้กับระบบอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า, โรงงานถลุงโลหะ, โรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทั้งนี้ก่อนจะไปทำการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้ เราควรต้องรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงหลักการทำงานให้ถูกหลักด้วยเพื่อจะได้เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง 


ส่วนประกอบของ มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง


 1. เฟรมหรือโยค (Frame or Yoke) : เป็นโครงภายนอกเปรียบเสมือนทางเดินของแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ ช่วยยึดส่วนประกอบอื่นๆ ให้แข็งแรง  
 2. ขั้วแม่เหล็ก : จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือแกนขั้วแม่เหล็กกับขดลวดสนามแม่เหล็ก
   
   
 3. ตัวหมุน (Rotor) : จะทำให้เกิดกำลัง ลักษณะมีแกนวางอยู่ตรงลูกปืน ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ แกนเพลา, แกนเหล็กอเมเจอร์, คอมมิวเตเตอร์ และขดลวดอเมเจอร์
   
   
 4. แปรงถ่าน : ทำจากคาร์บอนทรงสี่เหลียมผืนผ้า ต้องสัมผัสกับซีคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลาเพื่อรับกระแสไฟฟ้าพร้อมส่งระหว่างขดลวดอเมเจอร์กับวงจรไฟฟ้าภายนอก
    


หลักการทำงานเบื้องต้นของ มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง


พอแรงดันไฟฟ้าเข้าไปยังมอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะเข้าแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์ต่อเข้าไปยังขดลวดอเมเจอร์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา ขณะที่กระแสไฟฟ้าอีกส่วนจะไหลไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กเกิดเป็นขั้วเหนือ-ขั้วใต้ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม โดยคุณสมบัติของแม่เหล็กทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกัน ส่วนทิศทางเดียวกันเสริมแรงกันเกิดเป็นแรงบิดในตัวอเมเจอร์หมุนได้เรียกว่าตัวหมุนหรือ Rotor ด้วยแม่เหล็กทั้งสองที่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน ทำให้การหมุนดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อทำให้มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง สามารถใช้งานได้นั่นเอง

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background image created by Freepik</a>

คัดลอก URL

เลือก URL ทั้งหมดด้านล่างเพื่อคัดลอก

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์