MY MENU

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

หัวข้อ
วิธีดูแลรักษา มอเตอร์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ยาวนาน
เนื้อหา


การใช้งานสิ่งของทุกประเภทจำเป็นต้องรู้จักวิธีในการดูแลรักษาให้ถูกต้อง ยิ่งอุปกรณ์ชิ้นไหนต้องใส่ใจมากกว่าปกติยิ่งต้องเรียนรู้หลักการอย่างถูกต้อง มอเตอร์ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาให้ถูกวิธี จะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน 


มาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันว่าต้องดูแลรักษาอย่างไรบ้างจึงจะทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ยังคงสภาพได้ดี 


 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน – ต้องตั้งชั่วโมงเวลาการทำงาน แต่ละค่าของชั่วโมงการทำงานจะมีลักษณะเป็นการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน อย่างไรก็ตามการดูแลรักษารูปแบบนี้จะทำได้แค่ระดับหนึ่งแถมบางครั้งยังอาจเกิดผลเสียบางประการ เช่น แปรงถ่านเสี่ยงแตกหักก่อน 2,000 ชม. มอเตอร์จึงอาจหยุดก่อน 2,000 ชม. หรือตลับลูกปืนอาจเสียหายก่อน 10,000 ชม. ส่งผลให้มอเตอร์ไหม้
   
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ – ตั้งชั่วโมงการทำงานแล้วเข้าตรวจเช็ค การตรวจเช็คดังกล่าวจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วหาวิธีในการป้องกันต่อไป 

นอกจากวิธีในการดูแลรักษาเชิงคุณภาพทั้ง 2 วิธีแล้ว เรายังสามารถดูแลรักษา มอเตอร์ไฟฟ้า ขั้นพื้นฐานทั่วไปได้อีก ดังนี้

 • พยายามดูแลเรื่องระบบความร้อนพร้อมให้มีอากาศถ่ายเทอย่างเหมาะสม
   
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ขดลวดมอเตอร์เมื่อถึงระยะเวลา 3-5 ปี ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เป็นต้น
   
 • ก่อนการเดินเครื่องทุกครั้งต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน ไม่มีตรงไหนรั่วหากมีต้องรีบซ่อมแซมทันที
   


การดูแล มอเตอร์ไฟฟ้า ให้ถูกวิธีจะช่วยทำให้อุปกรณ์นี้อยู่กับเราไปได้อีกนาน แถมยังช่วยไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างการใช้งานด้วย

คัดลอก URL

เลือก URL ทั้งหมดด้านล่างเพื่อคัดลอก

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์