MY MENU

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

หัวข้อ
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องวัดลำดับเฟสที่ใช้งานในระบบไฟฟ้า
เนื้อหา

การใช้งานเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส เรื่องลำดับเฟสถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมาก

ลำดับเฟสในระบบไฟฟ้ากระเสสลับจะแยกได้ 2 ระบบ คือ ลำดับเฟสตามเข็มนาฬิกาหรือลำดับเฟสบวก และ ลำดับเฟสทวนเข็มนาฬิกาหรือลำดับเฟสลบ ถ้าคิดตามง่ายๆ หากมอเตอร์ตัวไหนใช้กระแสบวกแต่เราดันป้อนเป็นกระแสลบจะเกิดการหมุนผิดทิศทางจนเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการวัดลำดับเฟสโดยเฉพาะ


(ที่มารูปภาพ: https://legatool.com/wp/1972/)


การทำงานของเครื่องวัดลำดับเฟสจะแบ่งออกได้ 2 แบบหลักๆ คือ

 1. เครื่องวัดลำดับเฟสโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีขดลวดเหนี่ยวนำ 2 ชุด ต่อขนานกันระหว่างเฟส 2 เฟส มีความต้านทานต่ออนุกรมกับตัวขดลวดสำหรับจำกัดกระแสไฟที่ไหลผ่าน เมื่อมีการใส่แรงดันกระแสไฟฟ้าสลับ 3 เฟสให้กับเครื่องวัดขดลวดทั้ง 2 จะเกิดการเหนี่ยวนำจนกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่จานอลูมีเนียม ทำให้เกิดการหมุน หากหมุนตามเข็มนาฬิกาคือมีลำดับเฟสบวก หมุนทิศตรงข้ามคือมีลำดับเฟสลบ แต่ถ้าไม่หมุนแสดงว่ากระแสไฟไม่ครบ 3 เฟส 
 2. เครื่องวัดลำดับเฟสโดยอาศัยหลอดไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบของการเรียงลำดับเฟสของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส(Three Phase Voltage) รวมถึงการขาดหายไปของเฟสใดเฟสหนึ่งของระบบไฟฟ้า โดยสังเกตได้จากการติดสว่างของ LED โดยสถานะไฟLEDจะเเสดงตามเข็มนาฬิกาเมื่อต่อถูกลำดับเฟส 


  (ที่มารูปภาพ : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/market.php?page=276&/)


  เครื่องมือวัดลำดับเฟสนั้น มีวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย ฉะนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์นี้ ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงเเรงดันไฟฟ้าของระบบที่จะใช้วัดเป็นอันดับเเรก และตรวจสอบสเปคของอุปกรณ์เพื่อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด 

  คัดลอก URL

  เลือก URL ทั้งหมดด้านล่างเพื่อคัดลอก

  แก้ไขข้อคิดเห็น

  ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

  ลบความคิดเห็นลบโพสต์

  ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์