MY MENU

รับสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานขาย : หลายอัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- รักงานขายและงานบริการ ชอบพูดคุยและชอบพบปะผู้คน

สวัสดิการ
- ค่า Incentive / โบนัส
- ค่าเสื่อม กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว 
- โทรศัพท์
- ค่าน้ำมัน
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงประจำปี

ตำแหน่ง Sales Engineer :  4 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่
- หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการพัฒนาตนเอง
- มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ
- ค่า Incentive / โบนัส
- ค่าเสื่อม กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว 
- โทรศัพท์
- ค่าน้ำมัน
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงประจำปี

ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถกรอกใบสมัคร และส่งมาได้ที่ HRFMS@OUTLOOK.COM หรือ FLUID.FMS@GMAIL.COM