MY MENU

มอเตอร์เขย่า | Vibrating Motor

มอเตอร์เขย่า Vibrating Motor
 • VIBRATING FORCE 85Kg - 7,500Kg
 • 2POLES, 4POLES, 6POLES, 8POLES
 • HIGH EFFICIENCY VIBRATING APPLICATION
 • INSULATION CLASS "H" FULLY ANTI-VIBRATION TREATED


รายละเอียดของสินค้า
มอเตอร์เขย่า TOKYO MOTOR เป็นมอเตอร์ที่เหมาะสำหรับการนำกำลังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนไปใช้ประโยชน์ โดยทิศทางการสั่นสามารถสั่นได้ 360 องศา ลักษณะการสั่นเป็นวงกลม

ลักษณะการทำงาน

เมื่อป้อนไฟเข้ามอเตอร์ มอเตอร์จะทำงานโดยการหมุนของโรเตอร์จะทำให้ลูกเบี้ยวที่ติดอยู่ข้างมอเตอร์ทั้งสองข้างทำงาน ทำให้เกิดการเหวี่ยงตัว แรงเหวี่ยงนั้นทำให้เกิดการสั่นของมอเตอร์ และใช้กำลังการสั่นนั้นไปใช้งานต่อไปตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

ส่วนประกอบของมอเตอร์เขย่า
• ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อ สามารถทนต่อแรงบิด แรงเหวี่ยงและกำลังการสั่นได้ดี
• ลูกเบี้ยว เป็นเหล็กหล่อ มี 2 ข้าง ข้างละ 2 ชิ้น
• โรเตอร์
• ขดลวด ( สเตเตอร์ )
• ลูกปูน
การปรับระยะการสั่น สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 – 180 องศา ถ้าปรับองศามากขึ้น แรงเหวี่ยงก็จะมากขึ้นด้วย

ลักษณะการประกอบใช้งาน
มีเฉพาะแบบขาตั้ง ( FOOT MOUNTED )
มอเตอร์เขย่า TOKYO แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ
1. V series เป็นมอเตอร์เขย่ารอบเร็ว 2P (2900 RPM)
2. S series เป็นมอเตอร์เขย่ารอบเร็ว 4P (1450 RPM)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here