MY MENU

มอเตอร์เกียร์ | Helical Gear Motor

รายละเอียดของสินค้า
 
เป็นมอเตอร์เกียร์แบบเฟืองเฉียง หรือเรียกว่า เกียร์ตรง ใช้สำหรับงานที่ Load หนัก ทำหน้าที่ลดรอบมอเตอร์และเพิ่มแรงบิดให้เหมาะสมกับงาน มีหลายแบบ ดังนี้
1. HORIZONTAL TYPE REDUCER หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์แบบขาตั้ง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการขับในแนวราบ ในโดยยึดจากฐานของเกียร์
2. VERTICAL REDUCER หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์แบบหน้าแปลน เหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวดิ่ง หรืองานที่ต้องการยึดน็อตบริเวณหน้าแปลน
3. HORIZONTAL REDUCER DOUBLE SHAFT หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์ 2 เพลาออก มีลักษณะเป็นหัวเกียร์สองเพลา ใช้ประกอบกับมอเตอร์แบบขาตั้งโดยผ่านยอย หรือสายพาน เฟืองโซ่ต่าง ๆ ฯลฯ มี 2 แบบ คือ แบบขาตั้งและแบบหน้าแปลน เลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องทราบ เมือทำการเลือกรุ่นมอเตอร์เกียร์
 • ต้องการใช้ขนาดกี่แรงม้า หรือ ขนาดกี่ KW
 • อัตราทดเท่าไหร่ (RATIO) หรือ ต้องการได้รอบใช้งานจริงที่เท่าไหร่
 • ต้องการลักษณะแบบเกียร์แบบขาตั้ง หรือ หน้าแปลน
 • ไฟที่ใช้ 220V. 1PHASE, 220/380V. 3PHASE, 380/660V. 3PHASE
 • ใช้โหลดงานต่อเนื่องกี่ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเลือกคุณภาพของมอเตอร์เกียร์
 

 
แบรนด์ที่มีจำหน่าย