MY MENU

ตัวแทนจำหน่าย

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท

FMS เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ได้ทั้งในลักษณะรูปแบบบริษัทหรือเป็นตัวแทนบุคคล เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าทั่วประเทศ ทางบริษัทมีระบบสนับสนุนและดูแลตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้มีการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่
เจ้าหน้าที่่แผนกพัฒนาธุรกิจ – ร้านค้

โทร : 02-869-6061-9


fms.co.th

ท่านที่สนใจสมัครตัวแทน สามารถดาวน์โหลด-กรอกใบสมัคร และส่งมาได้ที่ FLUID.FMS@GMAIL.COM