MY MENU

ตัวกวนสารแบบไฟฟ้า | Liquid mixer

รายละเอียดของสินค้า
LIQUID MIXER เรียกอีกอย่างว่า ตัวกวนสาร เป็นอุปกรณ์ใช้กวนหรือปั่นสารเคมีหรือวัตถุดิบ.ให้เข้ากัน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวส่งกำลังผ่านเกียร์ทดรอบเพื่อเพิ่มแรงบิด แล้วต่อกับแกนเพลาพร้อมใบพัดเพื่อกวน

คุณสมบัติพิเศษ
ใช้กวนวัตถุดิบที่เป็นของเหลว หรือวัตถุดิบผง เช่น กวนผงแป้ง กวนซอส เป็นต้น
ทั้งนี้ไม่แนะนำให้นำไปใช้กวนวัตถุดิบที่มีความหนืดข้นมากๆ 

การเลือกรุ่น
 • พิจารณาจากจุดประสงค์ในการใช้งาน โดยดูจากวัตถุดิบที่จะใช้กวนเป็นหลัก
 • ถ้าวัตถุดิบมีความหนืดมาก ให้เลือกอัตราทดสูงเพื่อให้ได้รอบความเร็วการใช้งานต่ำ
 • ถ้าวัตถุดิบมีความหนืดต่ำ ให้เลือกใช้อัตราทดน้อยๆ เพื่อให้ได้รอบความเร็วสูง
 
แบรนด์ที่มีจำหน่าย