MY MENU

ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท

ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท

หัวข้อ
อบรมความรู้สินค้า LIMING SERVOBOX ให้ทีมขายและฝ่ายช่างเทคนิค
เนื้อหา
คณะผู้บริหารพร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต LIMING GEAR ประเทศไต้หวันได้เดินทางมาจัดอบรมความรู้สินค้าแบบเจาะลึก สำหรับสินค้ากลุ่ม SERVOBOX ซึ่งทาง FMS ได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในปีนี้ เพื่อให้ทีมงานได้รับความรู้และมีความเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้น พร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศไทย 


         

(จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์