MY MENU

ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท

ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท

หัวข้อ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟชั้นต้นประจำปี 2561
เนื้อหา
ตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทและเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน FMS ทุกคน ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เรื่องถังดับเพลิงและวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมกับวิธีการอพยพที่ถูกต้อง

         
      


ฝึกอบรมโดย หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบาลนครปากเกร็ด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์