MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equipment)

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equip

หัวข้อ
ยอย | Coupling
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหา


รายละเอียดของสินค้า
COUPLING หรือเรียกอีกอย่างว่า “ ยอย ” มีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน แต่มีหลักการทำงานเหมือนกัน คือ ทำหน้าที่เป็นตัวยึดงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน หรืออธิบายได้ว่า เป็นตัวเชื่อมระหว่างของ 2 สิ่ง ให้ทำงานไปพร้อมกันตามตัวส่งกำลัง เช่น การใช้ COUPLING ต่อระหว่าง MOTOR และ GEAR เพื่อให้ MOTOR ส่งกำลังไปยัง GEAR และนำรอบที่ออกมาจาก GEAR มาใช้งาน เป็นต้น

ชนิดของ COUPLING แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. CHAIN COUPLING (ยอยโซ่) เป็นยอยที่มีความแข็งแรง โดยการยึดเพลาทั้งสองข้างด้วยโซ่ โดยจะมีขนาดให้เลือกตามขนาดเพลาที่ต้องการประกอบ และมีฝาครอบเพื่อความสวยงาม
2. RUBBER BLOCK COUPLING (ยอยยาง) เป็นยอยที่ยึดเพลาด้วยยาง มีขนาดให้เลือกตามขนาดเพลาที่ต้องการประกอบ
3. FLEXIBLE COUPLING เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างชิ้นงาน หรือเป็นตัวรับแรงของแกนจะมีลักษณะยืดหยุ่น ซึ่งจะสามารถป้องกันชิ้นงานหรือ ตัวมอเตอร์ที่เกิดแรงบิดมากเกินไป ตัว “ COUPLING ” ก็จะเกิดการหักหรือฉีกขาดก่อน

แบรนด์ที่มีจำหน่าย
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์