MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equipment)

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equip

หัวข้อ
ตัวกวนสารแบบลม | Air Pump
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหา

ลักษณะการใช้งาน
AIR PUMP เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลมในการกำหนดรอบและความเร็วของใบพัด ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ต้องการกวนของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการประกายไฟ

ลักษณะการติดตั้ง

การติดตั้งจะขึ้นอยู่ลักษณะงานของผู้ใช้ ที่มีความนิยมในการติดตั้งจะเป็นแนวดิ่งหรือเป็นแบบหน้าแปลนที่ลักษณะการติดตั้งจะต้องทำคานพาดตรงปากถังแล้วยึดAIR PUMP ไว้ตรงกลางเพื่อกวนวัตถุดิบ ความยาวของก้านผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ แต่จะมีข้อหนดไม่ยาวเกินไปเพราะก้านจะแกว่งได้ และก้านไม่ควรสั้นเกินไป เพราะจะทำให้การกวนไม่สม่ำเสมอกับส่วนที่อยุ่ก้นถัง ทั้งให้ดูความเหมาะสมกับขนาดถังที่นำมากวนวัตถุดิบด้วย

แบรนด์ที่มีจำหน่าย


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์