MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equipment)

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equip

หัวข้อ
คลัทซ์ เบรค | Electromagnetic Clutch/Brake
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหาส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของ CLUTCH/BRAKE
ส่วนประกอบของ CLUTCH ที่สำคัญแยกออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ
1. ชุดขดลวด ( Coil )
2. ผ้า CLUTCH
3. แผ่น CLUTCH
 
ลักษณะการทำงานของ CLUTCH
การทำงานของ CLUTCH ได้จากการทำงานของขดลวด ซึ่งจะใช้ไฟ DC ( 24V ) เป็นตัวสั่งการทำงาน CLUTCH มีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวต้นกำลังกับโหลด คุณสมบัติเด่นของ CLUTCH เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเดินหยุดบ่อย ๆ เพื่อช่วยในการ Safe พลังงานของตัวต้นกำลัง
 
ส่วนประกอบของ BRAKE ที่สำคัญแยกออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ
1. ชุดขดลวด ( Coil )
2. ผ้า BRAKE
3. แผ่น BRAKE
 
ลักษณะการทำงานของ BRAKE
การทำงานของ BRAKE อาศัยพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำขดลวด โดยใช้ไฟขนาด 24 VDC เป็นตัวนำให้ชุด BRAKE ทำงาน หน้าที่หลักของ BRAKE มีหน้าที่ทำให้ชิ้นงานหยุดในทันที การทำงานของชุด BRAKEสภาวะปกติจะเป็นแบบเปิด หมายถึง ถ้าไม่มีไฟมาเลี้ยงขดลวดชุด BRAKE จะไม่ทำงาน ชุด BRAKE จะทำงานก็ต่อเมื่อมีไฟป้อนเข้ามาเท่านั้น

การเลือกขนาดของ CLUTCH / BRAKE ให้เหมาะสมกับงาน

สิ่งที่ต้องใช้เลือกขนาดของ CLUTCH / BRAKE ต้องทราบขนาดกำลังของตัวต้นกำลังและจำนวนรอบของตัวต้นกำลัง ยกตัวอย่าง เช่น ต้องการเบรกเพื่อนำไปติดกับมอเตอร์ขนาด 2.2 KW. ความเร็วรอบที่ 1500 RPM ควรจะต้องใช้เบรค Size ไหน ดูได้จาก Chart หรือว่า TORQUE ของมอเตอร์เทียบกับ ค่า TORQUE ของตัวเบรค

แบรนด์ที่มีจำหน่าย


  


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์