MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equipment)

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equip

หัวข้อ
Torque Limiter
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหารายละเอียดของสินค้า
TORQUE LIMITER เป็นตัวช่วยรับแรง ป้องกันมอเตอร์ในกรณีที่รับน้ำหนักงานมากจนเกินขีดความสามารถของมอเตอร์ ตัวทอล์คจะรับน้ำหนักและปล่อยให้มอเตอร์หมุนฟรี   ช่วยให้ไม่เกิดความเสียหายกับมอเตอร์และชิ้นงาน

หลักการทำงาน
เมื่อมอเตอร์ ทำงานแบบ LOAD ปกติ TORQUE LIMITER จะหมุนตามมอเตอร์ โดยที่เฟืองจะหมุนไปพร้อม ๆ กัน แต่เมื่อเกิด OVER LOAD ที่ชิ้นงานเฟืองจะหยุดอยู่กับที่ในขณะที่มอเตอร์ และ TORQUE LIMITER ยังหมุนได้ตามปกติ

แบรนด์ที่มีจำหน่าย
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์