MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equipment)

กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Equip

หัวข้อ
เบรคลม,ครัชลม | Air Clutch,Brake
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหารายละเอียดของสินค้า
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลมเป็นตัวผลักดันเพื่อสร้างแรงบิด โดย
ครัชลมคือ อุปกรณ์ตัดต่อ ถ่ายเทกำลังจากมอเตอร์ หรือ เกียร์ทดรอบ ไปสู่ชิ้นงาน
เบรคลมคือ อุปกรณ์ที่ใช้หยุดการหมุนของงาน
 
คุณสมบัติพิเศษ
มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถลดหรือเพิ่มแรงบิดได้ด้วยการปรับแรงดันของลมที่จ่ายเข้า ข้อดีคือนอกจากใช้ตัดต่อและหยุดการหมุนของงานแล้ว ยังใช้ควบคุมการหมุนในลักษณะปรับความตึงของงานได้ด้วยจึงเหมาะกับงานที่มีแรงดึงของชิ้นงานสูง อีกทั้งยังใช้งานได้สะดวกง่ายดายโดยใช้ไฟฟ้าที่วาล์วลมปิดเปิดและตัวปรับแรงดันลมเท่านั้น แต่อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้อาจไม่เหมาะกับงานปรับความตึงที่ต้องการความละเอียดในการปรับ เช่น งานพิมพ์ลายหรือตัวหนังสือลงบนผืนผ้าหรือฟิล์ม

แบรนด์ที่มีจำหน่าย


 

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์