MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง (Power Transmission) P2

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง Power Transmission

หัวข้อ
มูเล่ย์ปรับรอบ | Belt Transmissions Variable Speed
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหา
รายละเอียดของสินค้า
ชุดมู่เลย์ปรับรอบ ทำหน้าที่ปรับความเร็วรอบ โดยใช้ระบบมู่เลย์ สายพานเป็นตัวปรับรอบความเร็วรอบของมอเตอร์ ให้มีความเร็วรอบเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ส่วนประกอบ
1. มู่เลย์ตัวปรับ ( ตัวขับ )
มู่เลย์ตัวปรับ (ตัวขับ) เป็นตัวที่ใช้ในการปรับรอบของตัวมอเตอร์ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราส่วน คือ คูณ 2 และ หาร 2 โดยอาศัยหลักการปรับความแข็งของสปริงให้มู่เลย์ตึงหรือหย่อนลงซึ่งจะส่งผลให้ความเร็วของมอเตอร์เพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. มู่เลย์ตัวตาม
มู่เลย์ตัวตาม มีหน้าที่เป็นตัวรอบรับสายพานของชุดมู่เลย์ตัวขับเพื่อประกอบเข้ากับชิ้นงาน (ชิ้นงานหมายถึง โหลด เช่น เกียร์ทด , หัวเกียร์ หรือชิ้นงานอื่นๆ)
3. สายพาน (BELT)
สายพาน สายพานที่ใช้สำหรับชุดมู่เลย์ปรับรอบเป็นสายพานตีนตะขาบ ซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนกับสายพานขับที่ใช้กับมู่เลย์ปกติทั่วๆ ไป

วิธีการเลือกใช้งานของชุดมู่เลย์ปรับรอบ
สามารถเลือกใช้งาน โดยดูจากขนาดของตัวต้นกำลัง ( มอเตอร์ ) โดยพิจารณาจากกำลังของมอเตอร์ ( แรงม้า ) เป็นเกณฑ์ในการเลือกรุ่น

ตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน มูเล่ย์ปรับรอบ
1. โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
2. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงและกระสอบปุ๋ย
3. โรงงานทออวน
4. อุตสาหกรรมฟอกหนัง

แบรนด์ที่มีจำหน่าย


 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์