MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง (Power Transmission) P2

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง Power Transmission

หัวข้อ
มอเตอร์เขย่า | Vibrating Motor
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหา
รายละเอียดของสินค้า
มอเตอร์เขย่า หรือบางที่เรียก มอเตอร์สั่น เป็นมอเตอร์ที่เหมาะสำหรับการนำกำลังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนไปใช้ประโยชน์ โดยทิศทางการสั่นสามารถสั่นได้ 360 องศา ลักษณะการสั่นเป็นวงกลม

ลักษณะการทำงาน
เมื่อป้อนไฟเข้ามอเตอร์ มอเตอร์จะทำงานโดยการหมุนของโรเตอร์จะทำให้ลูกเบี้ยวที่ติดอยู่ข้างมอเตอร์ทั้งสองข้างทำงาน ทำให้เกิดการเหวี่ยงตัว แรงเหวี่ยงนั้นทำให้เกิดการสั่นของมอเตอร์ และใช้กำลังการสั่นนั้นไปใช้งานต่อไปตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

การปรับระยะการสั่น
การปรับระยะการสั่น สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 – 180 องศา ถ้าปรับองศามากขึ้น แรงเหวี่ยงก็จะมากขึ้นด้วย ลักษณะการประกอบใช้งาน
 • แบบขาตั้ง ( FOOT MOUNTED )
 • แบบหน้าแปลน ( FLANGE MOUNTED )
 
แบรนด์ที่มีจำหน่าย

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์