MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง (Power Transmission) P2

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง Power Transmission

หัวข้อ
มอเตอร์ไฟฟ้า | Electric Induction Motor
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหา

  


หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า คือ การนำพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นที่ขดลวดทองแดง
ในสเตเตอร์ เพื่อเหนี่ยวนำทุ่น( ROTOR )ให้เกิดการหมุน แล้วจึงนำพลังงานที่เกิดจากการหมุนนั้นไปใช้งานต่าง ๆ โครงสร้าง( FRAME )ของมอเตอร์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. แบบเหล็กหล่อ เป็นแบบที่ลูกค้านิยมใช้ เพราะแข็งแรง ทนทาน ระบายความร้อนได้ดี
2. แบบอลูมิเนียม เป็นแบบที่ลูกค้านิยมใช้ในบางกลุ่ม สามารถใช้แทนเหล็กน้ำหนักเบากว่า สวยงาม ระบายความร้อนได้ดี ราคาสูงกว่าเหล็กหล่อแต่ความทนทานจะไม่เท่าเหล็กหล่อเพราะทนสารเคมีบางประเภทไม่ได้
3. แบบเหล็กม้วน เป็นแบบที่ลูกค้าไม่นิยมใช้มากนัก เพราะมอเตอร์จะมีเรื่องการระบายความร้อนไม่ดีนัก ตัวเสื้อไม่สวยงาม แต่มีความกะทัดรัด และราคาถูก

มอเตอร์ไฟฟ้าจะมีรอบหมุนตั้งแต่ 3000 รอบ ( 2P ) 1500 รอบ ( 4P ) 1000 รอบ ( 6P )

การนำไปใช้งาน
การนำมอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้งานนั้นมีหลายประเภท แต่ส่วนมากจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนชิ้นงานต่าง ๆ ให้เคลื่อนไหว เช่น นำไปขับเฟืองเพื่อให้ลูกกลิ้งหมุน ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับมอเตอร์อีกมากมาย เช่น INVERTER เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์, เกียร์ทดรอบ เพื่อลดความเร็วการหมุนของมอเตอร์ และเพิ่มแรงบิดให้ตรงตามความต้องการของชิ้นงาน เป็นต้น

ลักษณะการประกอบใช้งาน
การประกอบใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์ โดยมากจะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. ขาตั้ง ประกอบเข้ากับชิ้นงานโดยผ่านยอย หรือเฟือง
2. หน้าแปลนประกอบโดยสวมเข้ากับชิ้นงานโดยตรง
3. ขาตั้งและหน้าแปลน สวมเข้ากับชิ้นงานโดยมีฐานรองรับน้ำหนักของมอเตอร์

มาตรฐานต่างๆของมอเตอร์ไฟฟ้า ในการเลือกใช้งาน มีดังนี้
ควรดูว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั้นๆได้รับมาตรฐานสากลหรือไม่ เช่น IEC (International Electrotechnical Commission) หรือ NEMA(National Electrical Manufactures Association) ในการเลือกใช้งานจะมีการดูค่า IP (INGRESS PROTECTION) และ Insulating type เพื่อการใช้งานที่ตรงความต้องการ
IP (INGRESS PROTECTION) จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักคือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX เช่น IP65 IP67 IP68 เป็นต้น ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 เเละตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8

Insulation Class type คือ ชนิดของขดลวดอาบน้ำยา (ฉนวน) เนื่องจากอายุการใช้งานของมอเตอร์จะยาวนาน หรือสั้นลง ส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่ง คืออายุการใช้งานของฉนวนที่ขดลวด ดังนั้นเราควรเลือกชนิดที่ตรงกับการใช้งานจริง เพื่อป้องกันความเสียหายเช่นมอเตอร์ไหม้ และสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยInsulation Class จะมี 5 ระดับ 


แบรนด์ที่มีจำหน่าย


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์