MY MENU

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง (Power Transmission) P1

กลุ่มอุปกรณ์ส่งกำลัง Power Transmission

หัวข้อ
เกียร์เปลี่ยนทิศทาง | Bevel Gear
สิ่งที่แนบมา0
เนื้อหา


รายละเอียดของสินค้า
เกียร์เปลี่ยนทิศทาง เป็นตัวแปลการสั่งกำลังให้สามารถใช้งานในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้ระบบเฟืองที่ใช้เป็นแบบดอกจอก ตัวเกียร์เปลี่ยนทิศทางจะเป็นสี่เหลี่ยม เพลาตรงกลางเป็นด้าน INPUT และ เพลา OUTPUT จะตั้งฉากกันทำมุม 90 องศา รูปทรง (BODY) ตัวเกียร์จะมีหลายรูปทรงขึ้นอยู่ที่ว่าจะใช้งานแบบใด แต่จะมีหลักการอยู่ว่า OUTPUT จะต้องตั้งฉากกับ INPUT เสมอไม่ว่าจะซ้ายหรือ ขวา , บนหรือล่าง จะต้องทำมุม 90 องศาเสมอ
 
ลักษณะการใช้งาน
การใช้งานขึ้นอยู่กับทิศทางที่ต้องการว่าผู้ใช้ต้องการให้งานขับเคลื่อนไปในทิศทางใด
เกียร์เปลี่ยนทิศทางมีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่าง คือ
1. ฐานยิดติดกับพื้น
2. เฟืองดอกจอกที่อยู่ตรงแกนเพลา
3. แกนเพลา ซึ่งจะมี 2 อัน คือ INPUT และ OUTPUT โดยจะต่อกับ COUPLING หรือมู่เล่ย์ก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน

การต่อเกียร์เปลี่ยนทิศทางกับ COUPLING ต้องตั้งให้ได้ศูนย์ ถ้าการตั้งไม่ได้ศูนย์ ไม่ว่าจะเยื้องไปทางใดทางหนึ่งจะทำให้เกียร์กับ COUPLING ขบกัน เป็นผลทำให้ลูกปืนแตกหรือเกียร์อาจเสียหายได้ และควรกำหนดเกียร์ให้พอดีกับแรงม้า ( HP ) ของมอเตอร์ ถ้าความเร็วมากไปจะทำให้ดอกจอกเสียเร็ว


แบรนด์ที่มีจำหน่ายแก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์